Follow us on Facebook

Polityka prywatności (RODO)


Celem Polityki prywatności jest poinformowanie naszych klientów oraz podmioty współpracujące o wszystkich aspektach procesu dotyczącego pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania ich danych osobowych, w tym wyjaśnienie zasady oraz celów pozyskiwania danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w szczególności rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), dalej „RODO”, oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).


W przypadku klientów Sklepu Internetowego Puzzla.pl, klient przez korzystanie ze strony sklepu internetowego, akceptuje zasady naszej polityki prywatności, opisane na tej stronie.Kto przetwarza dane osobowe

Administrator danych osobowych:


Dane osobowe, w tym dane, które przekazują klienci w związku z rejestracją i korzystaniem z usług Sklepu Internetowego Puzzla.pl oraz ze składaniem zamówienia w salonach stacjonarnych Puzzla są przetwarzane przez PPH Puzzla Grzegorz Borys z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400) przy ul. Walczaka 25, NIP 599-248-40-37, REGON 080461782, która jest Administratorem tych danych w rozumieniu RODO.


Kontakt:


W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z nami pod adresem e-mail:


biuro@puzzla.pl – klienci Sklepu Internetowego Puzzla.pl,

a także pod numerem telefonu: (+48) 662 827331.

Jakie dane osobowe są przetwarzane

W związku z korzystaniem ze serwisu internetowego Sklepu Internetowego Puzzla.pl oraz realizowanych w nim usług mogą być przetwarzane dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres do kontaktu, adres dostawy, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, numer rachunku bankowego, NIP.

W związku z korzystaniem z usług oferowanych w ramach Sklepu Internetowego Puzzla.pl, dodatkowo mogą być przetwarzane takie dane jak:


adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii – w związku z przeglądaniem treści na stronie Sklepu Internetowego Puzzla.pl;


z konta, składanie zamówienia, odstąpienie od umowy, zadanie pytania poprzez formularz kontaktowy, zapisanie się do newslettera.

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

1. Przeglądanie treści w serwisie internetowym Sklepu Internetowego Puzzla

Jeżeli klient przegląda treści w serwisie internetowym Sklepu Internetowego Puzzla.pl, jego dane osobowe, w tym dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii, mogą być przetwarzane w jednym albo w kilku wskazanych niżej celach, w zależności od sposobu korzystania z naszego serwisu:


w celu udostępniana zamieszczonych tam treści, związanych z przedstawianiem oferowanych produktów, oraz w celu udostępniania formularza kontaktowego, formularza utworzenia konta, formularza zapisania się do newslettera – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdyż przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na możliwości przedstawiania klientowi oferowanych produktów i usług;


w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia przez Administratora roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na ochronie przysługujących mu praw;


w celu analizy aktywności, preferencji i zachowań klienta, aby dostosować do nich zawartości wyświetlaną w serwisie internetowym i ułatwić klientowi korzystanie z serwisu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdyż przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na możliwości przedstawiania klientowi informacji o oferowanych produktach, dopasowanych do jego potrzeb i zainteresowań, a przez to zwiększenia sprzedaży oferowanych produktów (cele marketingowe).

Ponadto aktywność klienta w serwisie internetowym Sklepu Internetowego Puzzla.pl, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (dedykowany system komputerowy stworzony do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Informacje zebrane w logach są przetwarzane w związku ze świadczeniem usług przez Administratora oraz w celach technicznych. Dane te mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami. Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdyż ich przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa serwisu internetowego i jego poprawnego funkcjonowania.


2. Rejestracja konta w serwisie internetowym Sklepu Internetowego Puzzla.pl:


Jeżeli klient zakłada konto w serwisie internetowym Sklepu Internetowego Puzzla.pl, jest proszony o podanie określonych danych niezbędnych do jego utworzenia oraz obsługi. Podanie danych jest dobrowolne, jednak w razie ich nie podania założenie konta w Sklepie Internetowym Puzzla.pl nie będzie możliwe.

Dane osobowe klienta będą przetwarzane w jednym albo w kilku wskazanych niżej celach:


w celu świadczenia usług związanych z założeniem i prowadzeniem konta w serwisie, w tym składania zamówień bez konieczności każdorazowego wypełniania formularzy, dostępu do historii zakupów, zarządzania prywatnością – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, gdyż przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy (założenia i obsługi konta po zaakceptowaniu Polityki prywatności);


w celu analizy aktywności, preferencji i zachowań klienta, aby dostosować do nich zawartości wyświetlaną w serwisie internetowym, w tym po zalogowaniu na konto, poprawić funkcjonalność serwisu i ułatwić mu korzystanie z niego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdyż przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na możliwości przedstawiania klientowi informacji o oferowanych produktach, dopasowanych do jego potrzeb i zainteresowań, oraz podnoszeniu satysfakcji klienta z funkcjonalności konta, a przez to zwiększenia sprzedaży oferowanych produktów (cele marketingowe);


w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia przez Administratora roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na ochronie przysługujących mu praw.


3. Składanie i realizacja zamówienia w sklepie internetowym Puzzla

Jeżeli klient składa zamówienie w serwisie internetowym Sklepu Internetowego Puzzla.pl (ofertę zakupu produktu), jest proszony o podanie danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia.

Podanie danych oznaczonych, jako obowiązkowe, jest dobrowolne, jednak w razie ich nie podania nie będziemy mogli zrealizować zamówienia klienta. Podanie pozostałych danych oznaczonych, jako opcjonalne pozostaje bez wpływu na realizację zamówienia.

Dane osobowe klienta będą przetwarzane w jednym albo w kilku wskazanych niżej celach:


w celu realizacji złożonego przez klienta zamówienia – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, gdyż przetwarzanie danych oznaczonych, jako obowiązkowe, jest niezbędne do wykonania umowy zawartej w związku ze złożeniem zamówienia i zaakceptowaniem Regulaminu Sklepu Internetowego Puzzla.pl, oraz na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a RODO, gdy przetwarzanie danych oznaczonych, jako opcjonalne, odbywa się na podstawie zgody klienta wyrażonej poprzez podanie ich w formularzu zamówienia;


w celach podatkowych i księgowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, gdy jest to niezbędne do realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, w tym wymagają tego ustawy podatkowe oraz przepisy o rachunkowości;


w celu analizy aktywności, preferencji i zachowań klienta – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdyż przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na możliwości przedstawiania mu informacji o oferowanych produktach, dopasowanych do jego potrzeb i zainteresowań, oraz podnoszenia satysfakcji klienta z oferowanych produktów, a przez to zwiększenia ich sprzedaży (cele marketingowe);


w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia przez Administratora roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na ochronie przysługujących mu praw.


4. Korzystanie z formularza kontaktowego w serwisie internetowym Sklepu Internetowego Puzzla.pl:

Jeżeli klient korzysta z formularza kontaktowego, aby zadać nam pytanie, jest proszony o podanie danych osobowych niezbędnych do obsługi jego zapytania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak w razie ich nie podania nie będziemy mogli przyjąć i obsłużyć zapytania.

Dane osobowe klienta będą przetwarzane w jednym albo w kilku wskazanych niżej celach:


w celu ustalenia nadawcy oraz obsługi jego zapytania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, gdyż przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy (obsługi zapytania);


w celu analizy aktywności, preferencji i zachowań klienta – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdyż przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na możliwości przedstawiania klientowi informacji o oferowanych produktach, dopasowanych do jego potrzeb i zainteresowań, oraz podnoszenia satysfakcji klienta z oferowanych produktów, a przez to zwiększenia ich sprzedaży (cele marketingowe);


w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia przez Administratora roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na ochronie przysługujących mu praw.6. Koszyk zakupów (rabaty przysługujące klientowi):

Jeżeli klient chce korzystać z koszyka zakupów, w którym są gromadzone informacje o przysługujących mu rabatach, jest proszony o podanie danych osobowych niezbędnych do ustalenia przysługujących mu rabatów i o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia jego koszyka zakupów.

Dane osobowe klienta będą przetwarzane w jednym albo w kilku wskazanych niżej celach:


w celu ustalania przysługujących klientowi rabatów na zakupy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, gdyż przetwarzanie związane jest ze zgodą udzieloną przez klienta na przetwarzane danych w związku z prowadzeniem koszyka zakupów;


w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ochronie przysługujących mu praw, w tym ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.


7. Newsletter (marketing bezpośredni):

Jeżeli klient chce zapisać się do newslettera, jest proszony o podanie danych niezbędnych do obsługi newslettera i o wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowej. Wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowej wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych klienta.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak niewyrażenie zgody uniemożliwi nam przesyłanie klientowi informacji handlowej, w tym informacji o intersujących go produktach, promocjach i ofertach specjalnych.

Dane osobowe klienta będą przetwarzane w jednym albo w kilku wskazanych niżej celach:


w celu przedstawiania klientowi treści marketingowych – informacji handlowej dotyczącej produktów oferowanych przez Puzzla, w tym o pojawiających się nowościach, ciekawych promocjach i ofertach specjalnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, RODO, gdyż przetwarzanie związane jest ze zgodą udzieloną przez klienta na przekazywanie takich treści na wskazany adres poczty elektronicznej (marketing bezpośredni);


w celu analizy aktywności, preferencji i zachowań klienta – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdyż przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na możliwości przedstawiania klientowi informacji o oferowanych produktach, dopasowanych do jego potrzeb i zainteresowań, oraz podnoszenia satysfakcji klienta z oferowanych produktów, a przez to zwiększenia ich sprzedaży (cele marketingowe);


w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ochronie przysługujących mu praw, w tym ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.


8. Odstąpienie od umowy:

Jeżeli klient chce odstąpić od umowy, jest proszony o podanie danych niezbędnych do realizacji prawa do odstąpienia. Podanie danych jest dobrowolne, jednak w razie ich niepodania nie będziemy mogli zrealizować uprawnienia klienta do odstąpienia od umowy.

Dane osobowe klienta będą przetwarzane w jednym albo w kilku wskazanych niżej celach:


w celu realizacji uprawnienia do odstąpienia od umowy przysługującego w przypadku sprzedaży na odległość, w związku ze złożonym oświadczeniem o odstąpieniu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, gdyż przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wynikającego z przepisów o prawach konsumenta;


w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia przez Administratora roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na ochronie przysługujących mu praw.


9. Współpraca z kontrahentami:

Jeżeli dane podane w umowie zawartej przez Puzzla z podmiotem współpracującym, obejmują dane osobowe, podanie tych danych jest niezbędne do zawarcia tej umowy, a ich niepodania uniemożliwi jej zawarcie.

Podane w umowie dane osobowe będą przetwarzane w jednym albo w kilku wskazanych niżej celach:


w celu zawarcia i wykonywania tej umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,


do celów księgowych i podatkowych, w związku z wykonaniem ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego wynikającego z przepisów o rachunkowości oraz przepisów prawa podatkowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,


w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia przez Administratora roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na ochronie przysługujących mu praw.Przetwarzanie danych osobowych z użyciem profilowania


Sklep Internetowy Puzzla.pl

W celu realizowania działań marketingowych odpowiadających Twoim preferencjom i zainteresowaniom, Administrator przetwarza Twoje dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii. W takim przypadku przetwarzanie obejmuje również profilowanie, polegające na automatycznym przetwarzaniu Twoich danych osobowych, w ramach którego Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość.

Dokonując tego rodzaju profilowania Administrator nie stosuje jednak profilowania wywołującego wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływającego.

Przetwarzanie danych osobowych z użyciem profilowania realizowane jest w celach marketingowych, aby przedstawiać Ci informację o oferowanych produktach, dopasowanych do Twoich potrzeb i zainteresowań, a także podnosić satysfakcję Klientów z oferowanych produktów oraz usług udostępnianych w serwisie internetowym. Podstawą przetwarzania z użyciem profilowania jest realizacja uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na możliwości przedstawiania treści marketingowych odpowiadających Twoim preferencjom i zainteresowaniom, a przez to zwiększenie sprzedaży oferowanych produktów.

Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się tylko pod warunkiem zaakceptowania przez Ciebie, że serwis internetowy Sklepu Internetowego Puzzla.pl wykorzystuje pliki cookies. Akceptacja następuje poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, wciśnięcie przycisku „Akceptuję” lub pozostanie w serwisie internetowym, po zapoznaniu się z informacją dotyczącą przetwarzania plików cookies. Akceptacja może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki.

Sklep Internetowy Puzzla.pl

Dane osobowe klienta mogą być przekazywane podmiotom, które wspomagają nas w prowadzeniu serwisu internetowego Sklepu Internetowego Puzzla.pl (w wysyłaniu wiadomości e-mail w celu kontaktu z naszymi klientami, zapewniają wsparcie oraz działanie naszych narzędzi i systemów teleinformatycznych (np. przechowywanie danych)), w tym realizującym usługi hostingowe dla Administratora, podmiotom prowadzącym działania reklamowe (kampanie marketingowe), operatorom płatności, podmiotom zapewniającym bieżącą obsługę prawną Administratora lub przeprowadzającym audyt, a także podmiotom upoważnionym do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa, a w przypadku realizacji zamówienia – naszym dostawcom.


Salony stacjonarne Puzzla oraz podmioty współpracujące

Dane osobowe klienta mogą być przekazywane podmiotowi realizującemu dostawę towaru do klienta, podmiotom zapewniającym bieżącą obsługę informatyczną oraz prawną Administratora lub podmiotom przeprowadzającym audyt, a także podmiotom upoważnionym do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa.

Dane podmiotu współpracującego, podane w umowie, mogą być przekazywane klientom Administratora, jeżeli konieczne jest zapewnienie kontaktu z klientem, podmiotom zapewniającym bieżącą obsługę informatyczną oraz prawną lub przeprowadzającym audyt, a także podmiotom upoważnionym do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa

Czas przechowywania Twoich danych osobowych w sklepie internetowym puzzla.pl

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy dane osobowe przez czas, który jest potrzebny do osiągnięcia celu przetwarzania wskazanego w części „Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych”. Po tym okresie dane osobowe klienta poddane zostaną nieodwracalnemu usunięciu lub zniszczeniu na zasadach określonych w RODO.

Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez PPH Puzzla.

Dane osobowe podmiotu współpracującego, podane w umowie będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy, z uwzględnieniem okresu przechowywania tych danych wymaganego przepisami o rachunkowości oraz prawa podatkowego.

Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

Prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

Klientom oraz podmiotom współpracującym przysługują określone uprawnienia związane z przetwarzaniem ich danych osobowych. Ponadto w serwisie internetowym Sklepu Internetowego puzzla.pl. przewidziano dodatkowe narzędzia realizacji uprawnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez klientów tego serwisu.

Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych. W celu realizacji tego uprawnienia, na żądanie osoby, której dane są przetwarzane, Administrator przekaże jej informację o przetwarzaniu danych osobowych.

Prawo do sprostowania danych osobowych. W celu realizacji tego uprawnienia, na żądanie osoby, której dane są przetwarzane, Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie. .

Prawo do usunięcia danych osobowych. Osoba, której dane dotyczą może żądać usunięcia danych osobowych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane przez Administratora.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. W celu realizacji tego uprawnienia, na żądanie osoby, której dane są przetwarzane, Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą, (w tym przypadku konieczność wycofania zgody).

Prawo do przenoszenia danych osobowych. W celu realizacji tego uprawnienia, na żądanie osoby, której dane są przetwarzane, w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą.

Informacje techniczne – pliki cookie

Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla Twojego urządzenia i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.

W trakcie korzystania przez Ciebie z serwisu internetowego Sklepu Internetowego puzzla.pl korzystamy z dwóch rodzajów plików cookie: sesyjnych oraz stałych.